2022-02-27 (John 17: 20 - 26) Someone is praying for you

작성자
강동현 전도사
작성일
2022-02-28 20:30
조회
1757
설교일 : 2022-02-27

본문말씀 : John 17: 20 - 26

전체 0

전체 148
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
78
2022-06-19 (여호수아 13 : 29 - 33) 과거에서 미래로
성신 목사 | 2022.06.22 | 추천 0 | 조회 915
성신 목사 2022.06.22 0 915
77
2022-06-12 (여호수아 11:16-23) 그치지 않을 전쟁
성신 목사 | 2022.06.13 | 추천 0 | 조회 1278
성신 목사 2022.06.13 0 1278
76
2022-06-05 (여호수아 9:1-10) 당신의 종이니이다
성신 목사 | 2022.06.07 | 추천 0 | 조회 1072
성신 목사 2022.06.07 0 1072
75
2022-05-29 (여호수아 7 : 16 -26) 패배의 이유
성신 목사 | 2022.06.02 | 추천 0 | 조회 1140
성신 목사 2022.06.02 0 1140
74
2022-05-22 (여호수아 6:8-16) 진짜 순종, 진짜 싸움
성신 목사 | 2022.05.23 | 추천 0 | 조회 1179
성신 목사 2022.05.23 0 1179
73
2022-05-15 (여호수아 4 : 20 - 24) 무슨 뜻이니이까 묻거든
성신 목사 | 2022.05.19 | 추천 0 | 조회 1005
성신 목사 2022.05.19 0 1005
72
2022-05-15 (Luke 6:46 - 49) Dig Deep
강동현 전도사 | 2022.05.19 | 추천 0 | 조회 978
강동현 전도사 2022.05.19 0 978
71
2022-05-08 (여호수아 2:1-14) 진멸 당할 자에서 어머니로 - *시스템 문제로 녹화되지 않았습니다.
성신 목사 | 2022.05.12 | 추천 0 | 조회 978
성신 목사 2022.05.12 0 978
70
2022-05-01 (여호수아 1:10 - 18) 형제의 안식, 내 안식
성신 목사 | 2022.05.02 | 추천 0 | 조회 1110
성신 목사 2022.05.02 0 1110
69
2022-04-24 (여호수아1 : 1 - 9) 강하고 담대하라
성신 목사 | 2022.04.28 | 추천 0 | 조회 1104
성신 목사 2022.04.28 0 1104